Rockhound Rough Collies Felthindere


Felthindere

 

De tre felthindrene møne, bom og vippe har alle et farvet felt på vei opp på hinderet og et tilsvarende på vei ned. Hunden skal ha minst en labb på hvert felt.

 

Gå til intro om agility eller hinderoversikt