Rockhound Rough Collies hoydehopp


 

 

hoydehopp

 

Utforming:

Høydehoppet består av vinger med festeanordning til løse pinner som hunden skal hoppe over. Pinnene skal kunne falle ned uten å skade hunden dersom hunden ikke hopper høyt nok. Høyden avhenger av om det er liten, mellom eller stor hund som skal hoppe. En annen variant av hoppehinderet er en ”mur”. Denne er tett, men har løse klosser på midten som hunden kan rive ned.

 

Innlæring:

Start med å legge pinnen på bakken mellom vingene på hinderet og lokk hunden over. Ros når den hopper. Sett pinnen nederst på hinderet og lokk den igjen over. Når hunden hopper 9 av 10 ganger, starter vi med kommando HOPP. Høyde på pinnen økes gradvis. Etterhvert kan man endre retningen inn mot hinderet.

 

Riktig hinderpassering:

Hunden skal hoppe i riktig retning over hinderet mellom vingene uten å rive pinnen.

 

Gal hinderpassering:

Hunden skal ikke hoppe over vingene. Hunden skal ikke rive pinnen eller vingene.

 

Kombinasjonshindere:

En kombinasjon av 3 hoppehindere på rad, merket med A, B og C, regnes for ett hinder.

2 hoppehindere inntil hverandre der den bakerste er høyest, kalles en Oxer eller dobbelthinder.

 

Høydehopp. Foto Tom Segalstad Mur Foto Siri Segalstad

Gå til intro om agility eller hinderoversikt eller de andre hoppehindrene lengde og hjul.