Tone Tellevik Dahl

Navn : Tone Tellevik Dahl
Stilling : Administrativ leder/Kontorsjef
Institusjon : Biologisk institutt, administrasjonen
Kontor : Rom 1230 i Kristine Bonnevies hus
Kontortlf. : 228 54423
Mobiltlf. : 975 09 225
Email : toned@bio.uio.no

Noen arbeidsoppgaver
    - Administrativ ledelse
    - Utredninger
    - Forskningsprosjekter
    - Kontrakter
    - Økonomistyring