TONES HJEMMESIDE

Velkommen!

Denne siden er et privat prosjekt jeg i min endeløse naivitet har begitt meg ut på i den tro at jeg skulle greie å erverve meg noen grunnleggende programmeringskunnskaper. Alt etter hva timeplanen min tillater har jeg tenkt å fylle den opp med ting som har en viss interesse for undertegnede, men neppe for noen andre. Jeg fikk dette absurde innfallet idet OSI Karate (som etter planen skal få en helt egen propagandaside) plutselig befant seg uten noen egen webansvarlig, hvorpå jeg sporenstreks greide å innbille meg selv og andre at jeg skulle kunne bidra med noe nevneverdig.

Nuvel, ovenstående beskjedenhet skyldes at mens prosjektet i startfasen gikk riktig så strykende, støtte jeg sånn snirka midtsommers på noe rart noe de kaller Css, som skal være så lurt, så. Det gikk bra først, men så var det formateringen... Bær over med meg om det er en smule rotete. Margene vil ikke samarbeide med meg.

Dristige besøkende ønskes lykke til; husk spade, appelsiner, kart og kompass, og det er ingen skam å snu.

Ærbødigst, Redaktøren

Redaktøren

Nyttige linker (Ctrl for siden i ny fane):

Universitetet i Oslo

Google

Facebook

Wikipedia

Webmail

W3Schools

ScholarPedia

TENK

Den siste siden