Hjemmesiden til Torgeir Onstad

(Denne siden er under utvikling - jeg er helt fersk!)

Jeg er tilsatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Universitetet i Oslo som førstelektor i matematikkdidaktikk.

Jeg er interessert i:

Jeg har et spesielt forhold til Afrika etter at vi (familien) bodde 4 år i Tanzania 1977-81.