Hypermedia highlights by Cathy Toscan
Hypermedia kom til verden for å gjøre det lettere for mennesker og jobbe med komplekse systemer, støtte dems tanker og løse vanskelige problemer. I nåtiden hvor man hele tiden blir utsatt for nye teknologiske utviklinger, er det fort å glemme hva det hele bygger på og hvor det kommer fra. I den nevnte artikkel prøver forfatter illustrere hvordan hypertekst fungerer uten en datamaskin, bare via tegn. Det handler om hvordan vi, på en enklere måte, skal presentere informasjon på, slik at det gjør letter og raskere for å mennesker å finne fram i denne jungelen av informasjon. Det blir nevnt pioneerer helt tilbake til 1945, da Vannevar Bush utga sin artikkel, der mange av de videre nevnte personene har basert sin forskning på.

I linkene under vil vi ta for oss noen av grunnpilarene bak høydepunktene i hypermedia.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!