Torill Steinfeld

{short description of image}

Torill Steinfeld

Professor i nordisk litteratur/litteraturdidaktikk ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Prodekan ved Det historisk-filosofiske fakultet

Adresser

Institutt for nordistikk og litteratur, Postboks 1013 Blindern, N-0315 Oslo

Tlf: 22 85 82 16

E-post: Torill.Steinfeld@inl.uio.no

Forskningsinteresser

Undervisning

Jeg er ansvarlig for undervisningen og veiledning i litteraturdidaktikk ved Avdeling for nordisk språk og litteratur. Vi har seminar som dekker emnekretsen i litteraturdidaktikk (hovedfag) hvert vårsemester. I høstsemesteret underviser jeg i fagdidaktiske emner på fellespensum (hovedfag).

* Program for seminaret våren 2000

Aktuell forskning

Sammen med Per Dahl (Aarhus Universitet) leder jeg det nordiske forskningsprosjektet Litteraturhistorie i Norden ca. 1800-1960: et historiografisk prosjekt om nasjonale tradisjoner i et nordisk og europeisk perspektiv- Prosjektet samler ti nordiske forskere og finansieres av Nordisk Ministerråd over Norden og Europa-programmet.

* Adresse til deltakerne

* Norden og Europa

Enkelte publikasjoner

Bøker

Noen nyere artikler

1993 Døden kler henne. Welhavens "La Morgue" og Wergelands "Pigen paa Anatomi- kammeret", i Gå mot vinden, 39-71.

1993 Kvindehjertets historie. Om Camilla Collett. I Faderhuset, Nordisk kvinnelitteratur- historie bd. 2, 272-283.

1994 Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark. I Sigurd Aa. Aarnes (red.): Laserne, 183-208.

1994 Fra dansk til norsk nasjonallitteratur. Dansk litteratur i det 19. århundres norske skole, sst. 183-208.

1996 Camilla Collett og Henrik Jæger: et bidrag til norsk kanonhistorie, Edda. 2, 131-147.

1997 A Touch of Blue: Comments on Apelseth's paper (Ivar Aasen's Debt to European Thought), i Unn Røyneland (red.): Language Contact and Conflict. Proceedings of The International Ivar Aasen Conference 14-16 November 1996, Volda 1997, 279-284.

1998 Uskyldig munterhet og landlig fornøyelse: eremitasjeliv og "gardenparties" på norsk omkring 1800, i Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk salongkultur. En studie i nordiske skjønånder og salongmiljøer 1780-1850, Odense Universitetsforlag, 102-117.

Valgslektskap og vennskapskult: Christiane Koren og Hovindkretsen, sst. 297-329.

Sylfide i den europeiske salong. Camilla Collett som salonggjest, sst. 351-367

1998 Leseboka blir folkeeie -- Johnsen, E.B.; Eriksen, T.B. (ed.): Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, Universitetsforlaget, Oslo, 1: 471-480.

1998 Reisejournaler, dagblad og dagbøker -- Johnsen, E.B.; Eriksen, T.B. (ed.): Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 ,Universitetsforlaget, Oslo. 1 : 265-277.

1999 Diktning i klasserommet. Lyder Sagen og Knud Knudsen som litteraturlærere. I Per Olav Kallestad og Karin beate Vold: Årboka Litteratur for barn og unge, 81-95.

1999 Melding av Steinar Gimnes, Sjølbiografiar. Skrift, fiksjon, liv. I Norsk litterær årbok, Det Norske Samlaget, 235-245.

1999 Nordiskfaget og litteraturstudiet. Kultur som legitimering og utfordring -- Gerrard, S.; Melby, K.; Repstad, P. (red.): Kulturforståelser i fagene , Høyskoleforlaget, Kristiansand, 117-131.

Redaktørarbeid