English

Thor Sandmel

Litt om meg selv.

Jeg er av den edle 47-årgangen og jobber som hjelpelærer ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. E-mail: tors@math.uio.no. For tiden er min fremste oppgave å fungere som "elektronisk orakel" for begynnerkursene i matematikk. Mine to største faglige interesser er matematikk (surprise, surprise!) og filosofi, og de forener seg bl.a. i en avhandling om matematikkfilosofi som jeg forsvarte for doktorgraden i filosofi den 15. september 2001. Her kan du lese innholdsfortegnelsen, forordet, prologen, kapittel 3, og en kort oppsummering. Avhandlingen kan bestilles på Unipub forlag. Mine to prøveforelesninger kan du også nyte. Her finner du en forelesning om matematikkfilosofi jeg holdt for kurset MNVIT 401 i 1996.

 

I 2004 utga jeg en oppfølger til avhandlingen, og her kan du lese en kort oppsummeriing. For tiden arbeider jeg med forholdet mellom Kants dialektikk og vår tids (natur)vitenskap.

 

Jeg er dessuten interessert i fysikk, astronomi, språk, psykologi, sosialantropologi og ellers stort sett alt mellom himmel og jord, noen unntak er jus, økonomi, sport, bil og kjendiser.

Jeg er gift, og bor i et hus som står ute om natta. Tilhører arten homo stuegrisius (bare spør kona), er derfor sjelden på konserter, men liker å lytte til klassisk musikk. Klunker en sjelden gang på piano, men tonene kommer litt i hytt og vær, fordi jeg aldri helt vet hvor fingrene havner.

Jeg er også aktiv i Cerebral Parese-Foreningen, hvor jeg for tiden sitter i styret i Oslo og Akershus Fylkesavdeling.

 

Sist oppdatert 30.04.2008.