English

 

Norsk Kant-selskap

Norsk Kant-selskap er en frittstående organisasjon med det formål å fremme kjennskap til Kants filosofi og dens relevans for dagens filosofi på så godt som alle områder, både i de aktuelle fagmiljøer og blant det filosofi-interesserte publikum.

Kant-selskapet arrangerer enkeltforedrag, dagssymposier og større symposier/forskerkurs over 2-3 dager. Nedenfor finnes en lenke til en liste over våre arrangementer de siste årene.

Årsmøte avholdes hvert år. Her velges et styre som står for driften fram til neste årsmøte. For tiden består styret av Christel Fricke og Camilla Serck-Hanssen (lederteam), Frode Kjosavik (sekretær), Steinar Mathisen (kasserer), Anita Leirfall, Sven Arntzen og Thor Sandmel.

Liste over avholdte arrangementer

Historie

Senest oppdatert 10.desember 2004