Dramadama sin hjemmeside (Tove)

 

Velkommen!

Du er nå kommet til hjemmesiden til Tove Ilsaas, førsteamanuensis i kunstfagsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), Universitetet i Oslo.

 

 

Jeg er født i Oslo 26. november 1941, er gift med Helge Pharo, professor ved Historisk Institutt, UiO, og vi har to barn - Per Fredrik Ilsaas Pharo (f. 1971), rådgiver i FD, og Tiril Ilsaas Pharo (f. 1975), skuespiller.

E-post: tove.ilsaas@ils.uio.no - tlf. + 47 22 85 61 00.

Jeg jobber altså med lærerutdanning, og mine studenter har drama og/eller teater i sin fagkrets, eventuelt i kombinasjon med andre fag, som norsk, musikk, religionshistorie, biologi... Du kan lese om faget drama/teater fagdidaktikk ved å trykke her (fagsidene er under utarbeiding og foreløbig noe uferdig...).
Etter Reform '94 og etableringen av Studieretning for Musikk-Dans-Drama i videregående skole har det åpnet seg et stort og spennende arbeidsfelt i skolen for studenter med drama- og/eller teaterkompetanse. Hvilke fag som finnes på henholdsvis GK (grunnkurset, tidligere 1. kl.), VK I og VK II (videregående kurs I og II, tidligere 2. og 3. kl.), kan du lese mer om nedenfor.

 

Mine undervisningsfelt

Ved ILS tilbyr vi PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) i de fleste av skolens fag, og vi sertifiserer for læreryrket i v.g. skole, ungdomstrinnet og øverste del av barnetrinnet.
Studieplanen for PPU består av komponentene PEDAGOGISK TEORI, FAGDIDAKTIKK (i det ene eller de to studiefagene du har kompetanse i) og PRAKSIS I SKOLEN.
Selv underviser jeg altså i drama/teater fagdidaktikk. Dessuten holder jeg hvert semester et (frivillig) kurs for studenter i PPU II: Drama som metode i fagene. Normalt foretar hver enkelt av oss også utallige skolebesøk (for å veilede studenter som er i praksis); vi leder seminargrupper ('klasser' av PPU-studenter som er inndelt i basisgrupper à 3-4); og vi driver forskning- og utviklingsarbeid innenfor våre respektive felt.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Mitt institutt tilbyr etter- og videreutdanningskurs i de fleste skolefag og disse fagenes metodikk. Selv har jeg engasjert meg n.d.gj. norskfaget og dramafaget spesielt, men har også stått bak utviklingen av et 10-vekttalls modulkurs om Epokestudium med kunstfaglig profil ("Renessansen og Shakespeare", og "1800-tallet og Henrik Ibsen").

I 1989 oppsto prosjektet KiK - Klassiker i klasserommet: Metoder til arbeid med tekst som teater. Det har i årenes løp ført til interessante oppdrag ved teatrene, der jeg har holdt dramaverksted for lærere og elever knyttet opp mot aktuelle oppsetninger.

I samarbeid med Nationaltheatret startet ILS i 1995 arbeidet med den første Ibsenstafetten, som fant sted første gang under Ibsenfestivalen i 1996 og siden i 1998 og i 2000.

Jeg sitter som leder av Underutvalget for Ibsen-didaktikk, under Hovedutvalget for Ibsen-satsningen frem mot 2006 (Langslet-utvalget). Sammen med Skien kommune og Ibsen-koordinator der arrangerte Underutvalget i 1999 den første Didactica Ibseniana-konferansen, som igjen vil finne sted medio mars 2001. Det er daglig leder for "StøpeSkien" - ressurssenter for Ibsen-formidling mot barn og ungdom - som arrangerer (påmelding til Helle Riis, helle.riis@skien.kommune.no).

I år er jeg - endelig - kommet i gang med en bok om Ibsen-didaktikk, som Cappelen Akademisk Forlag vil utgi - hvis jeg kan greie å bli ferdig med den i løpet av våren...