Trond Haugerud
Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP)
Pedagogisk forskningsinstitutt
e-post: trond.haugerud [at] ped.uio.no

Her kan du laste ned kursmateriell fra mine innslag i universitetspedagogiske kurs, f.o.m. høsten 2007.
(Denne siden er under utvikling, både i forhold til innhold og design.)


PDF-logo Alle filer i pdf-format.

Strek

IKT-modulen, høsten 2007
26. sept. og 15. nov.

Link til nettloggen for kurset

Strek

Fellesdelen for stipendiater, høsten 2007

06. september:

Strek

Kurs for seminarledere, høsten 2007
[Merk: Forskjellige utgaver. Last ned filene fra den dagen du var på kurs]

21. august:

22. august:

Link til FUP sin ressursside for undervisning i grupper

Strek

Visualiseringsmodulen, høsten 2007

23. oktober:

Strek

Seminarlederkurs på UV, våren 2008

17. januar:

Strek

Flere filer blir lagt ut etter hvert.