Trond Thorbjørnsen

Er masterstudent på Informatikk: språk og kommunikasjon ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Masterprosjektet mitt handler om syntaksdrevet opinionanalyse på setningnivå.

Noen ting som har hjulpet meg gjennom studiene:

Her finner du meg også: