Seksjon for helsefag

 

                                                                                Curriculum Vitae (CV)

 

 

                        Truls I. Juritzen

 

Stipendiat / Research fellow                

                       

 

 

 

 

Postadresse:

Postboks 1153

Blindern

Oslo 0318

 

 

Besøksadresse:

Gydas vei 8

4. etg. Rom 472

Majorstuen

 

 

Telefon:

+47 22 85 84 19

+47 952 28 456

 

 

Mailadresse:

 

t.i.juritzen@medisin.uio.no