Trond Thorbjørnsen

Overingeniør - Gruppe for forskningstjenester, USIT, UiO.

Mastergrad i Informatikk: språk og kommunikasjon ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Masterprosjektet mitt handlet om syntaksdrevet opinionanalyse på setningnivå.

Noen ting som har hjulpet meg gjennom studiene:

Her finner du meg også: