Nettverk for forskning om homoseksualitet

Nettverket er et forum hvor temaet homo/lesbeforskning skal stå på dagsordenen. Vi ønsker å være et
miljø for diskusjon av forskning som er i gang, eller et møtested for presentasjon av ferdige arbeider.
Dette gjelder spesielt studentforskning. Seminarene er åpne for alle, både studenter, forskere, praktikere,
homopolitikere og ellers alle som er interesserte i å følge med på det som skjer på området.

Websiden er nå flyttet til: http://www.jus.uio.no/ifk/nettverket/