Bilde
Ulf E. Kongsgaard

Professor i Anestesiologi
Akuttklinikken 
Oslo universitetssykehus
Avd.leder Forskning og Utvikling

Tlf: 22 93 41 05
Fax: 22 93 42 90
Mobil: 95 75 31 76
Email: ulf.kongsgaard@medisin.uio.no
Professor - Anaesthesiology
Division of Emergencies and Critical Care
Oslo University Hospital
Head, Research & Development

Tel: +47 22 93 41 05
Fax: +47 22 93 42 90
Mobile: +47 95 75 31 76
Email: ulf.kongsgaard@medisin.uio.no


For medisinstudenter

Grunnkurs I Anestesiologi

Smerter hos eldre

Autotransfusjonskurs Gøteborg 2012
                              
Guidelines, Retningslinjer

Musikk & Medisin

Avd. forskning & utvikling


Temaer:

Kreftsmerter - prevalens og behandling

Dyspnoe hos palliative pasienter

Smertelindring av stoff, rus og medikamentmisbrukere

Cannabinoider i palliativ medisin

Opioidindusert tarmdysfunksjon (OIBD)

Lindrende sedering til døende