Artiklar og bøker Articles and books
   
Dialects in Norway - catching up with the rest of Europe? forthcoming in Are Dialects in Europe dying? special issue of the International Journal of the Sociology of Language
 
 
Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. (Medforfattar / co-writer in Mæhlum et.al.)Oslo Cappelen Akademiske Forlag, 2003.
 
   
Språkendring og ungdom som språkendringsagentar i Målbryting Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg - nr. 5, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 85-113, 2001.
 
   
Is age-grading always a potential problem in apparent time studies? in J. Fontana et.al. Proceedings of the first International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE 2000, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, 2001.  
   
Språleg regionalisering på Røros og Tynset. i Målbryting, Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg - nr. 2, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, s. 98-120, 1999.  
   
Language Contact and Language Conflict. Proceedings of The International Ivar Aasen Conference 14-16 November 1996. University of Oslo(red) Publications from the Ivar Aasen Institute, Volda College, 1998-01; No 4:320, 1997.