UPUS-Oslo
papers and acitvities
        
 Photo: Unn Røyneland

UPUS-Oslo papers
 
Youth in multiethnic Oslo: their language practices and sense of belonging. Ingvild Nistov, Toril Opsahl and Finn Aarsæther, paper at ISB6 May 30 - June 2, 2007, Hamburg, Germany.
 

Fleirspråklegheit, globalisering og språkleg endring. Unn Røyneland, foredrag ved: Konferanse om hovudområdet språk og kultur for VG1 og VG2, arr: NTNU og Nordland fylkeskommune 9.-10. mai 2007, Bodø.

The emergence of multiethnolectal styles in Oslo - fieldwork, methods and some preliminary results. Unn Røyneland, paper at Between Languages - When languages meet in Northern Europe 12 -13 April 2007, Université Marc Bloch, Institut Scandinav, Strasbourg, Frankrike.
 
Oppbygging av et talespråkskorpus. Toril Opsahl og Bente Ailin Svendsen, foredrag ved UPUS-konferansen: Urbanitet, etnisitet og språk. Høgskolen i Agder, 15.-17. mars 2007, Kristiansand.
 
Nyere språkutvikling i multietniske miljøer i Oslo. Bente Ailin Svendsen, foredrag ved Akademimøte i Det Norske Videnskaps-Akademi 2007, Oslo.
 
Sjao mener? Nyere språkutvikling blant ungdom i multietniske Oslo. Bente Ailin Svendsen, populærvitenskapelig foredrag ved Grammatikk og glamour - seminar ved Høgskolen i Oslo 2007, Oslo.

Nyere språkutvikling i det multietniske Oslo. Bente Ailin Svendsen, populærvitenskapelig foredrag ved Ressurslærerseminar, Utdanningsetaten i Oslo 2007, Oslo.
 
Language X - hvem, hva, hvor? Unn Røyneland, Bente Ailing Svendsen og Toril Opsahl, foredrag ved: Oslomålet - et seminar med forskning fra NoTa-korpuset, 23.-24. november 2006, Oslo.
 
"Hva skjer a, bah'?" Om ord og uttrykk blant ungdom i flerspråklige miljøer i Oslo. Toril Opsahl, Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen, foredrag ved Noran 2006 Den andre forskerkonferansen i Norsk som andrespråk,16.-17. november 2006, Oslo.
 
Norsk, eller? Om UPUS/Oslo-prosjektet. Ingvild Nistov, Toril Opsahl og Finn Aarsæther, foredrag ved Noran 2006 Den andre forskerkonferansen i Norsk som andrespråk, 16.-17. november 2006, Oslo.
 
"Sossar" og "rånarar" - om språket i ungdomsgrupper. Unn Røyneland, foredrag ved dagskonferansen: Talemål i Norden. Språk og identitet. Høgskolen i Agder, 9. november 2006, Kristiansand.
 
The Emergence of multiethnolectal styles and/or varieties in Oslo. Unn Røyneland, paper at Variatio Delectat, Empiriche Evidenzen und Theoretiche Passungen sprachlicher Variation, October 11 - 13, 2006, University of Heidelberg, Germany.
 
Språklig praksis i multietniske ungdomsmiljø i Oslo. Unn Røyenland og Bente Ailin Svendsen, populærvitenskapelig foredrag, Holbergprisen i skolen, forskerveiledere gjennom høsten 2006, Vennesla.

Multiethnic Norwegian: Linguistic Practises among adolescents in multilingual contexts in Oslo. Unn Røyneland and Bente Ailin Svendsen, paper at SS16 (Sociolinguistic symposium 16) July 6 - 8, 2006, University of Limerick, Ireland.
 
Sjao mener? Språklig praksis blant ungdom i multietniske (sub)urbane miljø. Bente Ailin Svendsen, foredrag ved seminar for baltiske studenter juni 2006, Oslo.
 
"Unødvendige" ord, ungdomsspråk og UPUS. Toril Opsahl, populærvitenskapelig foredrag ved Fagdag for Stortingets referentseksjon. 28.april 2006, Oslo.
 
Om ungdom, språkendring og UPUS. Toril Opsahl, formidling til videregående skoleelever. 7. april 2006, Oslo.
 
Språkbruk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo - en foreløpig rapport fra forskningsgruppa. Ingvild Nistov, Toril Opsahl, Bente Ailin Svendsen og Finn Aarsæther. Innlegg ved UPUS-konferansen: Språklig variasjon på mange vis. Høgskolen i Agder, 26.-28. mars 2006, Kristiansand.
 
Språklig praksis i multietniske miljø i Oslo. Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen, foredrag ved MONS11 (Møte om norsk språk), 24.- 26. november 2005, Bergen.