Vegard Lundby Rekaa - PhD student in Plasma Physics @ UiO

If you're looking for my personal webpage (not very active but still has some interesting bits), go to uteligger.org.Timeliste for stipendiater med eller uten undervisningsplikt

Litt lettere å finne ut hvis du skriver timene dine i dette regnearket for 2011.

Skriv inn "kom"- og "gikk"-tid og få beregnet uke for uke, måned for måned, hvor mye du har arbeidet. Sett navn på dine stillingsandeler og hvor store de er (i prosent) i Januar-arket, resten går automatisk om du fortsetter å fylle inn på skjemaet.

Skrevet i Open Document Format (.ods). Jeg trenger hjelp med å eksportere det til Excel-format om noen skulle trenge det. Har du lyst til å videreutvikle det, kjør på, men send gjerne nye versjoner til meg så kan vi publisere det og dele det med resten.


Vegard Lundby Rekaa, mars 2011
v.l.rekaa [] fys.uio.no (replace " [] " med @)