CONTENTS

Utfordringer i Solfysikk
  Utfordringer i Solfysikk
  Solens deler
  Solens konveksjon
  Solatmosfæren
  Solutbrudd
  Den aktive sol
  Solen påvirker jorda
Løsningstrategier