Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Utfordringer i Solfysikk(1.2)

 

Solens deler