Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Utfordringer i Solfysikk(1.3)

 

Solens konveksjon

 Konveksjonslaget er kilden til det meste av solaktiviteten

 Granulasjonen viser den øverste delen av konveksjonen