Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Utfordringer i Solfysikk(1.4)

 

Solatmosfæren

 Dynamisk samspill mellom plasma og magnetfelt

 Det er konveksjonslaget som er den kilden til aktiviteten
...men virkningen kan ta mange former!