Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Utfordringer i Solfysikk(1.6)

 

Den aktive sol