Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Utfordringer i Solfysikk(1.7)

 

Solen påvirker jorda