CONTENTS

Utfordringer i Solfysikk
Løsningstrategier
  Løsningsstrategier
  H°ydepunkter
  MAP
  MAP beskrivelse
  CDS og SUMER
  Hvor er vi i dag?
  Framtiden