CONTENTS

Utfordringer i Solfysikk
L¿sningstrategier
  L¿sningsstrategier
  MAP
  Høydepunkter
  MAP
  Hvem
  Konveksjonens struktur
  Hvor er vi i dag?
  Framtiden