Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Løsningstrategier(2.1)

 

Løsningsstrategier

 Angripe problemene ved en kombinasjon av

Teori og Observasjoner

 Fordeler:
  • ...
  • Varierte typer oppgaver for ansatte og, ikke minst, studenter
  • ...