Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Løsningstrategier(2.2)

 

Høydepunkter

 SOHO observasjoner av den dynamiske sola

 Kromosfæredynamikk ("The New Chromosphere")

 Overgangssonedynamikk

 Solvind