Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Løsningstrategier(2.3)

 

MAP

 Kombinasjon av numerisk modellering og visualiseringsteknologi

 Nok midler