Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Løsningstrategier(2.4)

 

MAP beskrivelse

Mål:

koherent bilde av solens ytre atmosfære, heliosfære og effekter på geosfæren

Middel

kombinere eksisterende verdensledende ekspertise i Oslo-området innenfor astrofysikk, fysikk og visualisering