Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Løsningstrategier(2.6)

 

Hvor er vi i dag?

 Fotosfære, granulasjon

 Kromosfære, dynamikk med detaljert stråling i 1D

 3D MHD

 Solvind

 Kinetisk beskrivelse av solvind

 Visualisering