Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 Løsningstrategier(2.7)

 

Framtiden

de neste 10 - 15 årene

Strategi med kombinasjon OBSERVASJON/TEORI har vært vellykket

 Observasjoner

 Teori