Fagplanpresentasjon 4 mai 2001 L¿sningstrategier(2.8)

 

Framtiden

 Observasjoner

 Modellering