Welcome To Rooban Sivarajah's Homepage

Jeg studerer ved institutt for informatikk institutt for informatikk Universitetet i Oslo Notam2005

Jeg fullførte Bachulergraden min Høst2003 og Fortsetter med Mastergraden fra Vår2004.Her følger en oversikt over de kursene som jeg har tatt ved UIO

Laveregradskurs (cand. mag)
SemesterKursVekttall
Høst 1999 ex.phil, MA10010
Vår 2000 MA1145
Høst 2000 in105, st005, ma001 12
Vår 2001 MA008, inf102, 10
Høst 2001 in103, 5
Vår 2002 in212,
Høst 2003 in219-Utvikling av Store DBS, 4
Høst 2003 in265, 4
Høst 2003 inf1040, mat120b, Jurri,12
Høgregradskurs (Master Grad)
SemesterKursVekttall
Vår 2004 inf3100, Inf5120-Modelering med objekter , Inf4120-informasjonsdesign,--?
vekttall informatikk :30
vekttall andre fag :30
  • Registrer deg her for å Send Gratis GMS
  • Send Gratis GMS
  • HotMail

    Her følger noen linker til nyttige sider som jeg besøker ofte::


  • ©2000 Rooban Sivarajah
    vijayasi@ifi.uio.no