Yngvar Berg

Yngvar Berg

Navn	   :	Yngvar Berg
Stilling   : Professor ved forskningsgruppen Mikroeletronikksystemer
Institusjon  :	Institutt for informatikk
Kontor	   :	Rom 3409 i Informatikkbygget
Kontortelefon :	22 85 27 01
Email	   :	yngvarb@ifi.uio.no