Yngve Refseth

Producer/ medieutvikler i

InterMedia Lab

bbbbbUtdannelse/ erfaring:

 • Media og kommunkasjon, Volda DH
 • Nordisk mellomfag, UiO
 • Master i IKT og læring, Aalborg Universitet
 • Freelance filmklipper /videoredigerer.1977-1993.
 • TVseksjonen,ISP,UiO.1993-1998:
 • InterMedia, Universitetet i Oslo. 1998 -

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av digitale læremidler
 • Regi og redigering
 • Bruk av Mpeg-4-formatet i ulike
  læringsomgivelser

Aktuelle prosjekter:

bbbbbTidligere prosjekter: