Zuhaib, det er et fint navn, og navnet det er mitt
Jeg går på universitetet og studerer informatikk
Du har nå klart å komme deg til hjemmesiden min
Vil du vite mer om meg, klikker du deg bare rett inn

ZUBBE