Et WWW-basert kurs i Slektsgransking

Copyright Alf Christophersen

Innledning

Mange ganger har du vel spurt deg selv, "hvor kommer mine aner fra og hvor og hvordan levde de"?
Dette er et av mange spørsmål som også har opptatt mange andre opp gjennom tidene, de fleste kanskje av ren nysgjerrighet, noen få av religiøse grunner, og atter noen av faglig interesse, f.eks. genetikere og leger som ønsker å avklare hvorvidt en sykdom har genetisk opprinnelse, dvs. en arv fra dine aner eller om den er betinget av miljømessig påvirkning eller evt. en kombinasjon av begge deler.
Hvordan vi skal finne frem til våre aner, avhenger av metoder som er lik, uansett om vi ser tingene fra nysgjerrighetens side, fra religiøs side eller som fagfolk.
I kurssidene som jeg håper å bygge opp her, vil jeg etterhvert bygge opp en del informasjonssider som forteller deg om hvordan du kan gå frem for å finne, ikke bare dine aner, men også etterkommere etter dine aner, dvs. dine aners søsken, søskenbarn, tremenninger, firemenninger og evt. etterkommere etter disse.

 Neste

 

Litteratur

Min egen favoritt er Cato Krag-Rønne, Ættegransking, Grøndahl 1943

 Denne må du nok låne i et bibliotek hvis den er tilgjengelig mere. Ellers må du lete etter den i antikvariater el.

 Av nyere dato finnes bl.a.

 Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg, Våre røtter, J.W. Cappelens Forlag, Oslo 1992
Per Sandal, På Leit etter Slekta, Det norske Samlaget, Oslo 1991
Gunnar Christie Wasberg, ABC i slektsgransking, N.W. Damm & Søn a.s, 1985
Per Sandal, Ættegransking, Fram Brevskule 1980, I kommisjon hjå Fonna Forlag
Fin Michalsen, Slekten, Innføring i ættegransking, Tanum Nordli 1978
.

Dansk litteratur

Hans H. Worsøe, Find dine rødder, Politikens håndbog i slægtshistorie, København 1987

Online ressurser

Slektsskolen hos Slekt.no

Førstehjelp for slektsforskere

Lærebøker i genealogi ved Tore Vigerust

 Innhold

 

Copyright Alf Christophersen

Internet: alfchr@disnorge.no
Sist oppdatert 09. september 2005