INF1040 Oblig1, Høst 2009.


Shahab F. Moghaddam bildet
Denne siden er lagt som oppgave 1 til Oblig1 ved kurs INF1040 på UiO. Navn : Shahab Faghihi Moghaddam. Send meg email, hvis du vil kontakte meg.

Med denne bekrefter jeg at jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk(Reglement for obligatoriske oppgaver, Krav til innleverte oppgaver)