Lag din egen hjemmeside

1.    Først oppretter du katalogen www_docs (små bokstaver) (unix kommando: mkdir www_docs) på toppen av hjemmeområdet ditt på en unix server (for eksempel ulrik.uio.no). Du kan logge deg inn på din egen tjenermaskin ved å bruke ssh.
2.    I katalogen www_docs lager du filen index.html. Dette skal vare din egen hjemmeside slik at det må vare et html dokument.
3.    Du kan legge andre html dokumenter i katalogen www_docs. Disse dokumentene bør linkes(pekes på) fra index.html.
4.    Du må så sørge for at katalogen og filene har riktig beskyttelse, dvs at andre har tilgang til den. Det kan du gjøre ved å taste chmod -R a+rX ~/www_docs (Det er viktig av store og små bokstaver brukes på denne måten.)
5.    Ved noen institutter er brukernes hjemmeområde i utgangspunktet uleselig for andre, og i såfall må man også gjøre hjemmekatalogen lesbar med kommandoen chmod o+x ~ .
6.    NB. Husk at alle html dokumenter i www_docs katalogen må ha beskyttelseskode 644 (chmod a+r). Skriver du ls -al ~/www_docs kan du sjekke dette ved at det står tilsamme tre r'er i venstre kollonne: 

-rw-r--r-- 1 brukernavn filgruppe 145 Jan 5 10:59 index.html

Dersom dine filer ikke har dette; utfør punkt 4.