Arne Maus

 
 
 
 Assoc. Professor      |  Phone: +47 - 22852451 (office)
 Dept. of Informatics  |         +47 - 66912549 (home)
                       |         +47 - 97532110 (mobile)   
 Univ. of Oslo         |  Fax:   +47 - 22852401
 P.O.Box 1080          |
 N-0316 Blindern       |
 Oslo,                 |
 Norway                |  E-mail: arnem@ifi.uio.no
 

Paper på NIK 2010 i Gjøvik

Maus, Arne; Moen Drange, Jon.
All closest neighbors are proper Delaunay edges generalized, and its application to parallel algorithms.. I: Norsk informatikkonferanse NIK 2010.
Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2702-4. s. 1-12, UiO


 

Masteroppgaver høsten 2010.

Dette semesteret kan jeg veilede følgende nye oppgaver::

 

 1. Verktøy for framvisning og søking i DNA-data
  Ole Christian Lingjærde og Arne Maus vil veilede en oppgave om DNA data. Oppgaven kan f.eks være en framvisning (for videregående skole elever) av hele prosessen fra  avlesning av et gen I DNA molekylet, via RNA  til ferdig produksjon av det proteinet som ble kodet.
 2. Undersøkelse av ulike biblioteker for effektiv parallelisering av sorterings-algoritmer på multicore-CPU.
  Det eksisterer en rekke ulike synkroniserings-biblioteker og
   -mekanismer i Java, og denne oppgaven er tenkt å teste forsøk på effektivisering av kjøretiden til  to ulike typer av sorteringsalgoritmer ved å nytte disse parallelliserings-mekanismene på maskiner med stadig flere prosessorer.
 3. Neste generasjon av Joly (= antifuske systemet for INF1000).
  Dagens Joly, som er skrevet I Java , Hibernate, MySQL, trenger å portes til en nyere versjon av Linux og trenger flere nye funksjoner. Oppgaven består i å lage neste versjon med utvidet funsjonalitet, og vil gi en  meget god erfaring i å laget et moderne, distrubuert Java-basert system med database.

 

 
 

Sorting – eight ‘new’ downloadable algorithms.

Eight new sorting algorithms in Java designed  by Arne Maus are presented on a separate sorting page . All algorithms are downloadable and their usage are regulated by the BSD license (basically that this original work must always be credited whenever used). Each algorithm is accompanied by a published paper explaining its usage, performance and limitations. Disclaimer: Although all these algorithms are thoroughly tested, no guarantee is of course given that they work as intended in any application where they might be used.

 

Teaching

Introductory teaching & Object Orientation (in Norwegian)

 

 

Research interests

 

Selected papers and writing<\ul>