Navn Arve Klev
Alder år
Fødselsdato 29. juni 1961
Sivilstand Skilt, og har to barn på og år
Adresse Pilestredet 29A, 0166 Oslo
Telefoner 67862525 (j), 99208140 (m)
Epost arveklev@gmail.com
2000-2007 Cand.scient. i informatikk ved Universitetet i Oslo, studieretning systemarbeid. Ferdig 1. mai 2007.
Oppgave tittel: Effektiv modernisering av Enterprise Informasjons- Systemer. Begrepsapparat for bruk av agile metodikk, forsterket av dimensjonene arkitektur og teknologi
1989-1998 Cand.mag. i informatikk, med vekt på systemarbeid/software engineering.
1981 Sjøforsvarets MP-skole.
1977-1980 Videregående skole, allmennfaglig studieretning. Eksamenspapirer fra voksengymnas i Oslo.

Min utdanning har jeg tatt ved Universitetet i Oslo, og er for det meste utført på deltid ved siden av jobben. Jeg har hatt anledning til å prøve ut mye teori gjennom mitt arbeide i Forsvaret.

nov.13- Utviklingsleder for det Norske Forsvarets integrasjon mot F-35 F-35 (ALIS) systemene.
aug.12- Seksjonsjef for SOA/integrasjon/geografiske tjenester i Forsvarets Logistikkorganisasjon/IKT.
apr.12-aug.12 Seksjonsjef (midlertidig) for SOA/integrasjon/geografiske tjenester i nyopprettet kjernetjenesteavdeling i Forsvarets Logistikkorganisasjon/IKT.
apr.09-des.16 Utviklingsleder av "Prosjekt Modernisering av kjernetjenester". Mange store underprosjekter med å framskaffe felles tjenester for Forsvaret innen geografiske tjenester, SOA infrastruktur, katalogtjenester, datapumper, forsvaret.no, enterprise portal, enterprise søkemotor, nytt intranett, samarbeidsrom, dokument management, record management, system management, etc.
sep.03-mar.12 Senioringeniør og utøvende gruppeleder for «OpenSource»-gruppen som jeg har bygd opp i Forsvarets Logistikkorganisasjon/IKT.
jan.02-sep.03 Senioringeniør og utøvende gruppeleder for en systemutviklingsgruppe i Forsvarets Logistikkorganisasjon/IKT.
okt.00-jan.02 Senioringeniør og utøvende gruppeleder for systemutviklingsgruppen i Forsvarets overkommando. Hovedoppgaven var «Lede, koordinere, og utøve lokal systemutvikling i og for Forsvarets overkommando.»
jun.97-okt.00 Overingeniør med hovedansvaret for systemutviklingen i Forsvarets overkommando.
jul.95-mai.97 Førstekonsulent som systemutvikler og databaseadministrator i Forsvarets overkommando.
okt.87-jun.95 Førstekonsulent med arbeidsfeltene systemutvikling og drift ved Forsvarets overkommando (mange idretts permisjoner i denne perioden som deltager på landslaget i fallskjermhopping).
jan.86-okt.87 Driftsvakt og brukerstøtte ved Forsvarets overkommando.
apr.82-jan.86 Ansatt som befal innenfor vakt og sikkerhet ved Forsvarets overkommando. Laget mitt første system i 4GL-verktøyet FICS på en minimaskin til hjelp i min funksjon.
jan.81-mar.82 Førstegangstjeneste som militærpoliti.

Jeg har jobbet med IT de siste årene, og har vært med fra sentrale maskiner og «dumme» terminaler, via Unix-servere med X-terminaler, til PC'er i nett, og nå litt tilbake igjen med bruk av applikasjons servere (eller 'micro-services') og tynne web-baserte klienter.

I løpet av disse årene har jeg faglig jobbet med drift og brukerstøtte (ca 5 år), systemutvikling (ca 20 år) og prosjektledelse (> 10 år). I tillegg har jeg i ulik grad jobbet med sikkerhet, rekruttering, anskaffelser, kontrakter, budsjetter, personalansvar, "tolk" mellom ikke-teknologer og teknologer, behovsanalyser, saksbehandling, etc.

Jeg begynte overgangen til Java/J2EE i 2001, og har siden da hatt fokus på leverandør og lisens-uavhengighet; les "OpenSource". Jeg har hatt gleden av å kunne bygge opp forsvarets "OpenSource" miljø. En god programvare-arkitektur har stått sentralt, hvilket forenkler overgangen til SOA og bruk av web-services.
Metodikken har i samme periode dreiet over mot smidige metodikker som XP og Scrum. Disse er anvendt i så stor grad som mulig.

Siden 2008 har mye tid blitt brukt på "Prosjekt Modernisering av kjernetjenester". Alt fra spesifikasjoner som grunnlag for godkjenning i Forsvarsdepartementet, til leder utvikling av prosjektet med alle underprosjekter. Prosjektets størrelse kan anskueliggjøres i kroner--et tresifret antall millioner. Deltar spesielt aktivt og nært innen SOA og samarbeider med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Koder fortsatt i forbindelse med faglig oppdatering og vedlikehold av kunnskap, og for å kunne være en bedre sparringpartner mot ulike teknologer og innleide konsulenter(intervjuer, ansettelser og oppfølging).

Siden starten av året 2015 har jeg også (på fritiden) begynt å kode mot iOS og med språket Swift.

Siste tiden har maskinlæring, Docker, serverless, NoSQL, sikkerhet, Javascript, Typescript, Angular hatt mye fokus.

Systemene jeg har utviklet har tildels hatt livslengder over 15 år. Jeg har fortsatt ansvar for deler av porteføljen. Her er noen av systemene jeg selv har utviklet (andre større systemer for Forsvaret som jeg har vært utviklingsleder for er (og deltatt i kodingen av) ikke oppført):

 • Tjenesteorientering og SOA
 • Maskinlæring
 • RegEx
 • Docker
 • Kite og værvarsel
 • Konkurranse
 • Statistikk
 • Avdelingstimestyring som tillegg til og integrert mot Artemis.
 • iOS-App (hobby)
 • Prosjektadministrasjon som tillegg til og integrert mot Atlassian JIRA.
 • "Proof-of-concept" av en "single-sign-on" løsning for Forsvaret basert på Spring Security, SPNEGO og Kerberos.
 • "Template" for hvordan gjøre J2EE utvikling riktig og effektivt - også til bruk for bortsetting av oppdrag internt, og samarbeid med eksterne leverandører.
 • FERDABALL; Forsvarets ERfaringsDAtaBAse Lession Learned (hovedsaklig som overordnet arkitekt, teknisk beslutningstager, og styrings-rolle). Mye av grunnlaget for vår J2EE "template" er skapt her.
 • Diverse J2EE web-applikasjoner.
 • Diverse web-services.
 • Administrasjonsdatabase, Personellsystem, Materiellsystem godkjent av Riksrevisjonen, Økonomisystem, Transportstyring, Flexitidssystem, Telefonopplysning, Besøksystem, Sikkerhetsadministrasjon, Arkivsystem, Adgangskort-produksjon, System for sambandslinjer og koblingsstrukturer, Kursadministrasjon, Øvingsdatabase, Intern-revisjon av mobiliseringsevnen for Forsvaret, Journalsystem, Forsvarets adressekatalog, Flyfotoadministrasjon, Logganalyse, Bilutleiesystem (laget på fritiden for Asker Bilutleie AS), etc.

Evolusjonær systemutviklingsmodell, Spiralmodellen, Fossefallsmodellen.

Agile, Scrum, Canban, XP, Prototyping, RUP, UP.

Domenedrevet utvikling, testdrevet utvikling, objektorientering (OOA, OOD, OOP), aspektorientert programmering, Inversion of Control/Dependency Injection, object relasjon mapping (ORM), SOA, Rest, UML, NIAM, ER, Strukturert Analyse.

WebServices, SOAP, Portlets (JSR-168/268)

Tensorflow, Elastic, Docker, Angular, (React), Spring, Spring Security, Hibernate, Tapestry, Apache CXF, Bootstrap, Apache Axis2, Naked Objects, Velocity, WebWork, Spring MVC, Struts, jUnit, log4j, etc.

IntelliJ, Visual Studio Code, Git, Eclipse og andre Java/J2EE "OpenSource"-verktøy/plugins, XCode, Maven, Ant, JIRA, Greenhopper, Confluence, Hudson, CVS, Subversion, OpenLDAP, Jasper Reports, LaTeX, Jbuilder, JDeveloper, USoft, NIAM-Suiten, Pro*NIAM, Rational Rose, Objecteering, Top*CASE, Oracle*Forms, Oracle*Reports, Oracle*Developer, Adobe-produkter, PowerBuilder, Clarion, FICS, etc.

Typescript, Swift, Java, JavaScript, HTML, XML, CSS, Simula, Beta, SQL, PLSQL, LaTeX, UML, Groovy, Fortran, Lisp, Cobol, C/C++, Visual Basics.

Firebase, PostgreSQL, MySQL, HSQLDB, Oracle (5,6,7,8,9,10,11), LDAP, Beta OODB, Sibas.

Serverless, Jetty, Tomcat, JBoss, Apache, Oracle, Borland.

Linux, Unix, iOS, MacOS, Windows, MS-DOS, Sintran.

Jeg har en bunke på ca 3,5 cm tykkelse med kursbeviser av IT-relaterte kurs (Java, J2EE, databaser, utviklingsverktøy, drift, databaser, dba, etc.), samt temaer som HMS, prosjektstyring, etc.

Driver med klatring, snowboard, er en erfaren fallskjermhopper (over 2500 hopp), har en god mengde dykk (over 500), kiteing, og bølgesurfing når anledningen byr seg. Tidligere konkurransesvømmer, og svømmer fortsatt.

Tidligere landslagshopper og instruktør innen fallskjermhopping, og har holdt mange kurs for utdanning av hoppere. Tidligere instruktør innen svømming.

Diverse styreverv i sameier og idrettslag.

Jeg snakker og skriver flytende Norsk og Engelsk. Tysk.

Har sertifikater for bil, fallskjermhopping, klatring, og dykking.

Ja, mange - og meget gode. Skaffes på oppfordring.