Cathrine Fabricius Hansen

Tittel: Professor
Adresse: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
P.b. 1003 Blindern
0315 Oslo
Besøksadresse: Niels Treschows hus, 6. etasje (rom 610)
Telefon/fax: 22 85 67 27 / 22 85 68 87
E-post: c.f.hansen@ilos.uio.no

Undervisnings- og forskningsområder / teaching and research areas

 • Tysk språk og teoretisk språkvitenskap, særlig semantikk, diskursstruktur, kontrastiv lingvistikk og oversettelse
 • Prosjekt Språk i kontrast (SPRIK)
 • Tildelt Nansen-Fondets pris for grunnleggende forskning (2000), Jacob-und-Wilhelm-Grimm-prisen (utdelt av Deutscher Akademischer Austauschdienst) for fremragende forskning og undervisning (2002) og Konrad-Duden-prisen (2003/2004).

Utdannelse / education

1969 Magistergrad i allmen språkvitenskap (med spesialisering i tysk) ved Københavns Universitet
1987  Dr. phil ved Københavns Universitet

Yrkeserfaring / professional experience

1969-75  Amanuensis og forskningsstipendiat ved Institut for Germansk Filologi, Københavns Universitet
1975 Ansatt ved Germanistisk institutt (?), Universitetet i Oslo
1986- Professor i lingvistikk, Germanistisk institutt, Universitetet i Oslo
1993-96 Forskerutdanningskoordinator for språkvitenskap/filologi ved Historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo

Gjesteforskeropphold / visiting scholarships

1975/86   Gjesteforsker, Institut für dt. Sprache, Mannheim
1989 Gjesteforsker, Deutsches Seminar, Universität Tübingen
1990 Gjesteforsker, Department of German Studies, Stanford University
1993 Gjesteprofessor, Universität Augsburg
1995 Gjesteforsker, Max-Planck-Arbeitsgruppe Strukturelle Grammatik, Berlin
1997 Gjesteforsker, Center of Advanced Study, Universitetet i Oslo
1998 Gjesteforsker, Max-Planck-Institut für Psycholinguistik Nijmegen
2000/01 Gjesteforsker, Sonderforschungsbereich Mehrsprachigkeit, Universität Hamburg

Publikasjoner / publications

Administrative oppgaver / administrative work

 • Mangeårig medlem av instituttråd/-styre, visebestyrer og bestyrer (1988-1989) ved Germanistisk institutt
 • Medlem av fakultetsråd og -styre ved Historisk filosofiske fakultet (1986-90)
 • fakultetets forskningsutvalg (1985-1990)
 • Prodekan (1991-1992)
 • Leder av fakultetets forskningsutvalg (1997-1999)
 • Medlem av Det akademiske kollegium (1999-2001)
 • Universitetets representant i Rådet for humanistisk forskning (NAVF/RHF) (1985-1988)
 • Leder for Tysk faggruppe i det nasjonale SOFF-projektet for Efter- og videreuddannelse i tysk og fransk (fra oktober 2002)
 • Medlem av styret for det ny studieprogrammet i Språk ved HF, UiO, fra januar 2003

Medlemskap / membership

 • Det Norske Videnskaps-Akademi (fra 1993)
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (fra 1994)
 • Medlem av Internationaler Beirat (1987-1995) og Kuratorium/Wissenschaftlicher Beirat des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim (fra 1996)

Bedømmelseskomitéer / evaluation committees

 • Leder av ekspertgruppe for evaluering av videregående tyskuddanninger i Danmark (1993-1994)
 • Medlem av ekspertgruppe for evaluering av "Geisteswisenschaften" i Schweiz (1995-1996)
 • Medlem av ekspertgruppe for evaluering av studiet Germanistische Linguistik ved Humboldt-UniversitŠt (2000)
 • Evaluering av forskningen ved avdeling for tysk språk Copenhagen Business School (2002-03)
 • Medlem av bedømmelseskomité for Deutsche Forschungsgemeinschaft ifm. søknad fra universitetet i Potsdam og Humboldt-universitetet i Berlin om 12-årig Sonderforschungsbereich Informationsstruktur (2003)
 • Medlem av ekspertgruppe for evaluering av videregående tyskutdanninger i Sverige (2003-2004)
 • Medlem av bedømmelseskomitéer for diverse professorater i tysk språk i Norge (Trondheim, Handelshøjskolen i Bergen), Danmark (Handelshøjskolen i rhus), Sverige (Uppsala, Lund, Umeå), bedømmelseskomitŽer for opprykk til professorat og doktorgradskomitŽer, "vergleichende Gutachterin" ved besettelse av professorater i Tyskland.

Papers on server

List of Publications (February 2011)

2011

Accompanying Circumstance across languages (with B. Behrens)

Behabitive Reports (with K.J. Sæbø)

Zur Mehrdimensionalität von Satzverknüpfungen

2010

Adjektiv-­/Partizipialattribute im diskursbezogenen Kontrast (Deutsch –Englisch/Norwegisch)

Deutsch im Kontrast – textbezogen

Syntax (handbook article)

Nicht-direktes Referat im Deutschen

2009

Überlegungen zur pränominalen Nicht-Restriktivität

Eigennamen und nicht kanonische definite Beschreibungen

2008

Subordination and coordination (with W. Ramm)

2007

Unnötige Modifikationen? Nicht-restriktive vorangestellte Attribute im Diskurs

On manners and circumstances

Subjunctor (handbook article)

 

2004

Paralleltext und Übersetzung

The semantics of the German reportive subjunctive (with K.J. Sæbø)

2002

Nicht-direktes Referat im Deutschen

2001

Texte in der Fremdsprache lesen und verstehen

Reportative Modalität kontrastiv (Deutsch - Norwegisch -Englisch)

"Wi(e)der" and "again(st)"

2000

Übersetzen mit Stil - ein unmögliches Ziel?

Die Geheimnisse der deutschen würde-Konstruktion

1999

Information packaging and translation (German - English/Norwegian)