VELKOMMEN TIL

MOSTIS HJEMMESIDE


Jeg jobber på UiO's lønningskontor som er en del av OPA(Organisasjons- og Personalavdelingen)

Personalia:





Til UIOs hjemmeside


Ny tidsstandard, InternetTime, sier at klokken nå er (Swatch beat):


Finn Mosti, E-mail: f.o.mosti@admin.uio.no

Sist endret 29. desember 2004