Velkommen til hjemmesiden til Geir Joner

 

 

 

Geir Joner født 1948 er spesialist i barnesykdommer fra 1980 og avla sin medisinske doktorgrad i 1992 med et arbeid om epidemiologi, komplikasjoner og dødelighet ved type 1 diabetes.

Han er overlege ved Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus sideordnet med stilling som forskningsleder ved Avdeling for kvalitetsmåling, Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

Han er også professor II i medisin ved Institutt for helseledelse og helseadministrasjon (HELED), Universitetet i Oslo hvor han underviser i samfunnsmedisinske emner.

 

Forskningsområder:

Diabetes hos barn og ungdom

            Epidemiologi diabetes

            Årsaksforhold og forebyggelse av type 1 diabetes

            Kvalitetsindikatorer ved kroniske sykdommer

            Helseregistre og kvalitetsregister

           

E-post: geir.joner@medisin.uo

 

Publikasjonsliste Geir Joner