[Universitetet i Oslo]
[Mat.Nat] [Inst. for geofag] [Avd. metos] [Studier] [Undervisning] [Forskning] [Ozon] [Gunnars]

 

Gunnar Myhre

Postdoktor / Post-doctoral Research Fellow

Meteorologi / Meteorology

Atmosfærekjemi-gruppa / Atmospheric Chemistry Group

Publikasjoner / Publications

Forskning / Research activities

 

Gateadresse   Moltke Moes vei 35   Visiting address
Postadresse Postboks 1022 Blindern
0315 Oslo, Norway
Mail address
Telefon (+47) 22 85 58 01 Phone
Telefax (+47) 22 85 52 69 Fax
E-post adresse gunnar.myhre@geo.uio.no E-mail address

Gunnar
Kontakt Instituttet - Webredaksjon - Hjelp