Logg en lading

Legg in data om bilens batteriprosent og litt om neste kjøretur. Ved å loggføre bruksdataen er du med på å gjennomføre et masterprosjekt om å forbedre hvordan vi lader el-biler.

Logg

Om GreenCharge masterprosjektet

GreenCharge er et masterprosjekt ved UiO hvor vi vil se på mulighetene for smartere ladestasjoner. Vi vil se på mulighetene i et ladesystem som kontrollerer ladingen til flere biler på en gang, hvilke muligheter et slikt system gir, og ikke minst hvor mange biler som kan være på et slikt system. Ved å samle inn data fra elbil-eier om ladevaner og hvor langt de kjører vil vi kunne simulere realistiske ladinger i et slikt system.

Masterenprosjektet mitt går ut på å se om et slikt system er gjennomførbart, og eventuelt hvor mange biler som kan kobles opp til et slikt system. Dataene som vi samler inn her vil bli brukt til å utføre simuleringer på nettop dette.

Masteren blir utført ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo av Hans Christian Tranøy Jenvild med veilederne Geir Horn og Frank Eliassen.


Lagre denne siden

Ved å legge til spørreskjemaet på mobilen din er blir det lettere å loggføre ladinger. Gå inn på spørreskjema og legg det til på mobilen. Du kan følge guiden under hvis du ikke vet hvordan.

iPhone

Trykk på handlingsknappen nederst i midten av nettleseren og trykk på pluss-ikonet "Legg til på Hjem-skjerm"

Android

Trykk på meny-knappen (tre prikker) øverst i nettleseren og trykk på legg til på hjemskjerm. På Android kan det variere litt hvordan man gjør det. Dette er bare en generell framgangsmåte.


Kontakt

Hvis du lurer på noe så kan du kontakte meg på epost: Hans Jenvild eller veileder Geir Horn