En ny start...

Siden hjemmesiden min på magisk vis har blitt borte og joern ikke klarer å finne den igjen, ser det nesten ut til at jeg må skrive meg en ny.... Dette er selvsagt forferdelig trist for dere som har vært vant med den samme siden i alle år, og ikke minst for meg som ikke har behøvd å tenke på å forbedre den. (Som kjent går det ikke an å forbedre noe som er perfekt).

Men for ikke å ødelegge altfor manges forventninger så tar jeg her med den berømmelig elgen Helge:

A new start...

Since my homepage mysteriosly disappeared, I guess I just have to write a new one... This is off course terribly sad for those of you who have used years to get used to the same page, and especially to me who didn't have to bother upgrading it. (As you know it's not possible to enhance the perfect).

Have no fear "Elgen Helge" (Helge the Moose) is still here:

Dette er resten av greiene som var her før Katastrofen:
Facts Rumours Lies
Dreams Et dikt Gamle hjemmesideforsider

Utover dette tror jeg bare at jeg skal lure inn en liten link til noen bilder som folk har tatt av meg i diverse uheldige smmenhenger.

This is the rest of the stuff that was here before The Disaster:
Facts Rumours Lies
Dreams Old Frontpage Graphix

Except from this I'll just sneak in some pictures cruel people have taken of me in misc. unfortunate situations. (The text is only in norwegian for the time being)

Ord som burde stå i bokmålsordboka: