Dr. Art.
Helgard Mahrdt
Statsstipendiat
Litteraturviter og filosof

helgard.mahrdt@ifikk.uio.no
E-post
+47 993 56 894
Forsker, Researcher
The Institute of Educational Research, University of Oslo,
Box 1092 Blindern, NO-0317 Oslo.

CV Curriculum vitae

Presentasjon

Dr. Art. Helgard Mahrdt er litteraturviter og filosof. Hun er Dr. Art. fra Universitetet i Tromsø i 1996 med avhandlingen "Öffentlichkeit,’Gender‘ und Moral. Von G.E. Lessing zu Ingeborg Bachmannn". Hun er også cand.phil. i filosofi fra Universitetet i Oslo 2005 med et arbeid om "Phänomenologie des Menschseins. Eine Studie über Hannah Arendts Mit-sein im Horizont von Kant und Heidegger".

Hennes interessefelt er tysk litteratur og kultur i det 18. århundre (Enlightenment: G. E. Lessing), Weimar Classic (Goethe, Schiller), og litteratur i det 20. århundre (Weimar Republic & Exile, Women’s literature).

Hun var stipendiat ved J. W. Kluge-Center, Library of Congress, Washington D.C.
I 2007 var hun gjesteprofessor ved Ljubljana Universitet (Slovenia) og har vært gjesteforeleser på en rekke internasjonale konferanser i Danmark, USA, Polen, Frankrike og Tyskland. Hun er flerspråklig i norsk, engelsk, tysk, fransk, dansk og gresk.

Hennes primære forskningsinteresse gjelder Immanuel Kant, Martin Heidegger, Hannah Arendt og Frankfurter skolen (Walter Benjamin, Th. W. Adorno, og Jürgen Habermas). Hun arbeider med en monografi om Hannah Arendts tenkning.

Hun ble statsstipendiat i 2009.

Corresponding editor for hannaharendt.net
Link til Wikipedia